Generální klíč

Co je to klíčový systém?

Klíčový sytém spočívá v konstrukci zámkových vložek, které mohou být odemykány několika různými klíči. Takový systém, je-li správně navržen, velmi výrazně snižuje celkový počet klíčů nejen v menších objektech jako jsou pensiony, hotely a rodinné domy, ale i v rozsáhlých podnicích, institucích a školách. V projektu lze navrhnout tzv. generální nebo skupinové klíče, kterými lze odemknout buď všechny dveře (viz klíč ředitel) nebo jenom určité skupiny dveří dle předem určených kompetencí (viz klíče host a úklid). Příklad jednoduchého klíčového systému je uveden na následujícím obrázku:

Přístupový systém

Výhoda přístupového systémuJaké jsou výhody klíčového systému?

  • Zajišťuje bezpečnost objektu - omezený přístup neoprávněným osobám.
  • Zajišťuje přístup kompetentním osobám do zvolených prostor.
  • Snižuje potřebný počet klíčů pro vstup do objektů (viz obrázek níže).
  • Šetří čas, hodnoty a zdraví při nenadálých událostech (např. při požáru).

Jak je klíčový systém chráněn proti zneužití?

Výroba jakkoliv rozsáhlého klíčového systému je pouze zakázková. Systém může obsahovat jeden, ale i tisíce kusů zámků podle zadání objednavatele. Objednávání náhradních vložek, zámků a klíčů je možné pouze po splnění smluvených bezpečnostních pravidel (bezpečnostní karta, podpisový vzor nebo kombinace obou). Tím je zaručeno, že náhradní klíče obdrží pouze oprávněný majitel. Navíc u klíčovéch systémů v nejvyšší bezpečnostní třídě jsou již samotné klíče právně chráněny patentem proti neoprávněnému kopírování.

Co obnáší pořízení nového klíčového systému?

Pořízení kompletního klíčového systému je velmi jednoduchou záležitostí. Náš konzultant Vás osobně navštíví, přesně vysvětlí všechny podrobnosti, zaměří rozměry dveří, které budou použity v klíčovém systému a shrne Vaše požadavky na funkčnost systému do tabulky. Po vyrobení samotného systému (obvykle do 14 dnů) jej naši technici přijedou ve smluveném termínu nainstalovat a současně dojde k předání všech klíčů.

Doplňky k přístupovým systémům

Doplňky k přístupovému systému

Vytisknout stránku Vytisknout stránku